Slot Accountants

Slot Accountants bestaat uit twee disciplines te weten registeraccountants en administratieve dienstverlening.

De voornaamste activiteit van de registeraccountants is de controle en certificering van financiële verantwoordingen. Tevens valt onder deze discipline het adviseren op het gebied van allerhande vraagstukken, die bij de controle aan de oppervlakte kunnen komen.

De afdeling administratieve dienstverlening, richten administraties in of verlenen daarbij bijstand, ontwerpen financiële jaarstukken en verrichten periodieke fiscale werkzaamheden.


Slot Accountants

Online boekhouden

Snel en eenvoudig boekhouden via internet

  • Wilt u boekhoudsoftware inzetten die professionals dag in, dag uit naar tevredenheid gebruiken?
  • Wilt u de zekerheid hebben dat uw financiële gegevens veilig worden opgeslagen?
  • Wilt u altijd zicht hebben op de laatste stand van zaken?
  • Wilt u online factureren?

Met online boekhouden kunt u:

  • uw financiële gegevens veilig en op één plaats bewaren; u raakt uw gegevens nooit meer kwijt
  • altijd en overal uw besluiten nemen op basis van up-to-date financiële informatie
  • samen met uw accountant gelijktijdig in dezelfde administratie werken
  • direct zien van wie u nog geld tegoed hebt; u bent in staat een beter debiteurenbeheer te voeren
  • uw facturen per e-mail rechtstreeks naar de klant sturen; u bent uw klanten nog beter van dienst
  • Wilt u aan de slag met online boekhouden? Dat kan vandaag nog. Want u hoeft geen software aan te schaffen of te installeren. Bovendien worden nieuwe versies automatisch en gratis aan u ter beschikking gesteld.

Slot Accountants

Electronische aangifte

Administratieplichtigen die in Nederland wonen of gevestigd zijn, zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB), de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL), de inkomstenbelasting met winst uit onderneming (IB) en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor de loonaangifte geldt deze verplichting vanaf 2006.

Wat moet u doen om uw aangiften elektronisch aan te bieden? Eén manier om uw aangiften elektronisch in te dienen is door gebruik te maken van ons online portal op de Webconnector. Vanuit deze applicatie kunt u de aangifte rechstreeks naar de belastingdienst versturen.

Voor ondernemers die de aangifte voor ons laten verzorgen hebben we via de Webconnector geregeld dat u zelf de aangifte eerst te zien krijgt en kunt goedkeuren alvorens deze wordt doorgestuurd naar de belastingdienst.